Български червен кръст – Ямбол

Набира кандидати за курсове за „Воден спасител на плувни басейни и водни паркове” и „Воден спасител на открити водни площи и море”.

Желаещите да се включат трябва да отговарят на следните

 

ИЗИСКВАНИЯ:

 

За басейн:

 

  1. Да са навършили 17 години;
  2. Да подадат заявление по образец до Директора на ОС на БЧК – Ямбол за включване в курса и Декларация за родителско съгласие по образец в случаите, когато не са навършили 18 години;
  3. Да положат успешно приемните изпитни изисквания:
  • 50 м. свободен стил / на гърди / за 55 сек.
  • 25 м. бруст / без време /

Продължителността на обучението е 65 учебни часа.

 

За открити водни площи и море /надграждащ и директен/:

 

  1. Да са навършили 17 години;
  2. Да подадат заявление по образец до Директора на БЧК – Ямбол за включване в курса и

       Декларация за родителско съгласие по образец в случаите, когато не са навършили 18 години;

  1. Да положат успешно приемните изпитни изисквания:
  • 100 м. свободен стил / на гърди / за 1,50 мин.
  • 25 м. бруст / без време /

       Продължителността на курс за „Воден спасител на открити водни площи и море”- надграждащ е

36 учебни часа, а за директен курс – 82 учебни часа.

 

       Кандидатите за курс  “Воден спасител на открити водни площи и море” – надграждащ трябва да са завършили успешно курс за ”Воден спасител на плувни басейни и водни паркове” и от датата на завършване, в срок до 18 месеца,  могат да се включат в надграждащ курс.

       Курсисти, завършили успешно единствено курс за “Воден спасител на открити водни площи и море”- директен, нямат право да работят на плувни басейни и водни паркове.

      Допуска се възможността, кандидати за водни спасители, които желаят и могат да покрият горепосочените изпитни нормативи да се включат едновременно в курсовете за придобиване на двете квалификационни степени.

       Всички курсове за водни спасители се извършват срещу заплащане, като цената е в зависимост от избраната квалификационната степен.

   

       Кандидатите, подали писмени заявления за постъпване в курс за воден спасител, ще бъдат информирани лично за деня, часа и мястото за провеждане на приемния изпит, който ще се проведе не по-рано от края на м. март 2021 г. Броят на курсистите в една учебна група не може да е по-малко от 10 и повече от 15 души.

 

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ:

 

ОС на БЧК – Ямбол

ул.„ Димитър Благоев ”№ 1; тел: 046/66 44 24; 0886 344 250 – Добриела Праматарова