Българският младежки Червен кръст стартира национална програма #Умножи доброто

Българският младежки Червен кръст стартира Национална кампания #УмножиДоброто по повод Деня на Земята и във връзка с отбелязване на 100-годишнината на младежката организация.

 В гр. Ямбол доброволци на БМЧК-Ямбол засадиха дръвчета – червен дъб, като следваха всички указания за правилно засаждане – спазване на отстояние между дръвчетата, поливане, притъпкване и обезопасяване на всяко дръвче. Младежите се ангажираха занапред да полагат грижи и поливат дръвчетата. На всяко дръвче поставиха специално изработени табелки с логото на БМЧК по повод 100-годишнината. В цялата страна ще бъдат засадени 100 дръвчета от доброволци, служители и приятели на организацията. Целта на кампанията е да насочи вниманието на обществото към темите екология и климатични промени и също така да призове хората да организират и провеждат повече кампании и дейности за опазване на околната среда.

Доброволците от клуб на БМЧК при СУ“П. Яворов“ гр. Стралджа също се включиха в кампанията, като почистиха градинки и детски площадки в центъра на       гр. Стралджа. Събраните отпадъци, изхвърлиха на обозначените за това места.

Името на кампанията #УмножиДоброто е избрано неслучайно и цели да провокира хората чрез доброволчество и благотворителност да потърсят повече начини да участват в дейности за подобряване на благосъстоянието на децата и младите хора и обществото в цялост. Всички дръвчета, които ще бъдат засети, са дарени от Гората.бг

 

 

                                                                                  Областен Секретариат на БЧК – Ямбол