„Бъди активен доброволец!“

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

ОС на БЧК – Ямбол организира двудневно обученние «Бъди активен доброволец!» за членове на БМЧК от клубове от три общини, което се проведе в Мотел «Екатерина» в периода 8-9.12.20165г. Успоредно се проведоха обучения за доброволци в община Болярово и община Стралджа. Обученията са свързани с изпълнение на насоки на БМЧК – Ямбол през 2016 г. за усъвършенстване на структурата на БМЧК, повишаване на организационния капацитет и институционално укрепване на БМЧК и намаляване на социалната уязвимост на децата и младите хора в областта.

Обученията са част от планираните инициативи на младежката ни организация по повод Годишната награда в категория „Социално – помощна дейност”, която Български младежки Червен кръст – Ямбол получи за активна работа на доброволците. По време на обучението участниците имаха възможност да се запознаят със спецификите на дейностите, които младежката организация реализира в различни направления свързани с: Социално – помощна дейност, Фондонабирателни кампании, Фонд „Милосърдие” на БЧК, Организационно развитие и др. Доброволците участавли в обученията имат ангажимент да презентират пред младежи от своя клуб в населеното си място информацията по различните теми и да привлекат нови съмишленици за реализиране на благородни каузи. Програмата на обучението включваше теоретични и практически упражнения. Участниците попълниха анкетни карти, в които изразиха удовлетворението си от обучителите, интерактивния начин на провеждане на обучението и информацията, която са получили.
Директорът на Секретариата на ОС на БЧК, инж. Митко Филипов връчи сертификати на всички доброволци, участвали в двудневното обучение “Бъди активен доброволец!”, поздрави младежите за активното им участие по време на тематичните сесии и пожела много успехи в реализиране на червенокръстките дейности занапред.
специалист: Гергана Георгиева