Бъдещи първокласници

В кът на занаятите в град Айтос децата от подготвителните групи на селата Тенево, Маломир. Инзово и Крумово получиха своите удостоверения за успешно приключване на годината. Награда за децата бе и посещението в Зоопарка на града.

Пътуването бе организирано от директорката на детската градина Нели Славова.