БЧК с проект „Топъл обяд“

Областната организация на БЧК – Ямбол съвместно с Партньорска мрежа за благотворителност на БЧК реализира проект „Топъл обяд” за 196 деца в риск от област Ямбол. Обхванатите деца получават топъл обяд през студените зимни месеци на новата учебна 2016/2017 година. Община Ямбол и Община Тунджа са партньори по проект „Топъл обяд” на ОС на БЧК – Ямбол и съфинансират част от дейностите.

По проекта от гр. Ямбол са обхванати 100 деца  от единадесет училища, а в община Тунджа 96 деца от две училища. Основна цел на проекта е повишаване здравния статус и качеството на живот на децата  чрез обезпечаване на  рационално и балансирано хранене през тежките зимни месеци чрез организиране на трапезария, в която да се предлага топъл обяд на общо 196 деца от социално слаби семейства на възраст от 7 до 18 години. Подбора на целевата група се извършва на база предварително разработени от БЧК критерии на основание Правилника за предоставяне на храна в обществени трапезарии.