БЧК с консултации в областта

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Специалисти от ОС на БЧК – Ямбол продължават да провеждат групови и индивидуални консултации в област Ямбол по покана на кметовете на села както следва:
с. Недялско и с. Чарда, община Стралджа;
с. Козарево, с. Тенево и с. Победа, община Тунджа;
с. Пчела, община Елхово.


Консултациите са дейност по Съпътстващи мерки по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Представени бяха дейностите по съпътстващи мерки, включващи раздаване на листовки и предоставяне на консултации по следните теми:
Мярка 1: Консултиране за балансиран режим на хранене;
Мярка 2: Консултиране за управление на семейния бюджет;
Мярка 3: Насочване на целевите групи за отпускане на социални помощи и предоставяне на социални услуги в общността и резидентен тип;
Мярка 4: Информиране за предоставените услуги, финансирани от Европейския социален фонд;
Мярка 5: Превенция на социалното изключване на деца;
Мярка 6: Подготовка за реакция при бедствия.
Представена беше подробна информация по темата Здравословно хранене – видове храни; пирамида на здравословно хранене; препоръчителни храни при различни социално значими заболявания; двигателна активност и др. По време на консултациите, възрастните хора получиха информация за най-актуалните механизми и схеми, по които действат телефоните измамници с цел превенция.

 

Областен Секретариат на БЧК – Ямбол