БЧК с инициатива за Деня без жертви по пътищата

 По повод Европейският ден без загинали на пътя с мотото „Остани жив! Пази живота”, Главен инспектор Тодор Мишинев, Началник Сектор „Пътна полиция“- Ямбол представи пред кандидатите за водачи на МПС основните причини за инциденти на пътя. Гл. инспектор Т. Мишинев акцентира върху ситуациите, които имат ключово влияние и водят до разсейването на водачите на МПС по време на движение, като важен фактор за предотвратяване на инциденти на пътя. Представени бяха доказателства, че разсейването по време на шофиране от мобилни устройства и от вградени в превозните средства електронни системи, се превръща в една от основните причини за възникването на пътнотранспортни произшествия в България.  

По време на информационната беседа Гл. инспектор Т. Мишинев обърна специално внимание и на влиянието на алкохола и други упойващи вещества върху организма по време на шофиране, съгласно инициатива „Алкохолът е лош шофьор – Ключът е в теб“.

 

Областен Секретариат на БЧК – Ямбол