БЧК с базисно обучение за учители от Тенево

   Базисно обучение, организирано от Българския червен кръст, преминаха днес преподавателите от ОбУ „Васил Левски“ в село Тенево.   Обучението засегна въпроси, свързани с оказване на първа психологична помощ и психосоциална подкрепа – прилики и разлики, необходимост, както и специфика на бенефициентите.
Друга тема, която беше засегната, е стресът – определение, видове, разпознаване, пренасочване. Бяха сформирани работни сесии по групи, разгледаха се различни казуси.
 
Р.Стойкова – старши учител