БЧК проведе заключителни изпити за водни спасители

   Със заключителни изпити приключиха курсовете за „Воден спасител на плувни басейни и водни паркове“ и „Воден спасител на открити водни площи и море“, организирани от Ямболската червенокръстка организация в Националния учебен център по водно спасяване на БЧК – Созопол.

      Под формата на тест, кандидатите за водни спасители в двете квалификационни степени демонстрираха теоретичните си знания, придобити по време на обучението по теми, свързани с организацията на водноспасителната дейност; принципите за обезопасяване на водните площи; задълженията и отговорностите на водния спасител и др., както и техники по оказване на първа помощ на пострадал при воден инцидент.  

      През втората част от изпитите, на общински плувен басейн в град Созопол, кандидатите демонстрираха на практика усвоените умения, съобразно изпитните нормативи за всяка от двете квалификационни степени.

      Като резултат, 9 кандидати се справиха успешно с поставените задачи и ще получат сертификат за упражняване на професията „Воден спасител на плувен басейн и водни паркове”, а 4 покриха изпитните нормативи от квалификационната степен „Воден спасител на открити водни площи и море“.

      Знанията и уменията на кандидатите се оценяваха от комисия в състав: Йордан Иванов, представител на Дирекция „Водноспасителна служба“ в БЧК, Васил Загорчев, инструктор по водно спасяване, д-р Георги Манчев, лекар-анестезиолог и Добриела Праматарова, специалист „ВСС“ в Секретариата на Обл.С на БЧК – Ямбол и председател на комисията.

      

                     СЕКРЕТАРИАТ НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ БЧК-ЯМБОЛ