БЧК преизбра Стойчо Стойчев за заместник-председател, Стели Джамбазова става член на Националния съвет

Отчетно-изборното общо събрание на Български Червен кръст се проведе в гр. София. През първия ден бе приет отчет за дейността на БЧК за периода 2017-2020 г., отчет на бюджет-2020г., отчет на Национална контролна комисия, изпълнение на стратегия на БЧК до 2020г. и т.н. По време на отчета беше дадена висока оценка за дейността на БМЧК и бе изказана признателност към младите доброволци.

От област Ямбол участваха трима делегати-д-р Антоанета Антонова, Председател на областната организация на БЧК-Ямбол, г-н Стойчо Стойчев, зам.председател на областната организация на БЧК-Ямбол, г-жа Иванка Георгиева, Председател на Общинска организация на БЧК-Ямбол. Гости на събранието от гр. Ямбол бяха инж.Митко Филипов, Директор на Секретариата на Обл.съвет на БЧК-Ямбол и Стели Джамбазова, Председател на БМЧК.

По време на първата сесия на 67-мото Общо събрание на БЧК бе избрано новото ръководство на организацията за мандат 2021-2025 г. Акад. Христо Григоров беше преизбран за Председател на Българския Червен кръст от делегатите на Отчетно-изборното общо събрание на организацията.

За нас е гордост, че г-н Стойчо Стойчев от БЧК-Ямбол, е преизбран за заместник-председател на БЧК, а Стели Джамбазова, Председател на БМЧК, е избрана единодушно за член на Националния съвет на БЧК. Изборът на двама делегати от Ямболската червенокръстка организация в Националното ръководство на БЧК е доказателство за успешната работа на всички доброволци, симпатизанти, членове и щатни специалисти в Област Ямбол. 

 

Секретариат на Областния съвет на БЧК-Ямбол