БЧК предостави средства на пострадало при ПТП дете

В зала „Юбилейна“ на БЧК – Ямбол бяха предоставени парични средства за дете пострадало при пътнотранспортно произшествие. Гергана Георгиев, щатен специалист в Секретариата на Обл.С на БЧК – Ямбол, представи информация за дейността на Фонд за подпомагане на деца пострадали при пътнотранспортни произшествия и идеята около която се обединяват: Българският Червен кръст, Главна дирекция “Охранителна и пътна полиция” към МВР, Българската професионална футболна лига, Съюзът на българските автомобилисти, Българският футболен съюз, Министерство на здравеопазването, Министерство на транспорта, Асоциациите на производителите и на вносителите на автомобили, Здравноосигурителният институт и др. Подчертано бе, че партньорите работят съвместно на базата на подписано споразумение за сътрудничество в областта на превенцията на пътнотранспортните произшествия, като провеждат периодично информационни, благотворителни и фондонабирателни кампании за осигуряване на финансова подкрепа за лечение и рехабилитация на деца, които вследствие на пътна злополука са получили различни по степен увреждания.

Служителите на БЧК – Ямбол споделиха пред родителите на детето, че към организацията работят психолози – доброволци, които биха могли да разговарят с детето, при заявена нужда от страна на семейството.

Родителите споделиха за инцидента, който е претърпял детето им, благодариха за подкрепата на всички добри хора, които им помагат да забравят страшния ужас, който са преживяли.

В края на срещата бяха връчени финансови средства в размер на 1 000 лв.               / хиляда лева / за лечение и рехабилитация на детето, което е със средно тежка степен на увреждане.

Станка Събева, гл.счетоводител в Секретариата на Обл.С на БЧК – Ямбол изготви пакет от документи, необходими за получаване на средствата, които бяха попълнени от родителите.  

 

                                                Секретариат на Областния съвет на БЧК-Ямбол