БЧК получи дарение

ОС на БЧК-Ямбол и Ротари клуб-Ямбол обединиха усилията си в посока превенция на злокачествени заболявания при жени и ранно диагностициране на болести на млечната жлеза. На официална дарителска церемония Президентът на Ротари клуб-Ямбол Христо Христов предаде на д-р Антоанета Антонова, Председател на ОС на БЧК – Ямбол симулатор за самоизследване на млечна жлеза. Г-н Христов подчерта, че БЧК – Ямбол е единствената организация в областта, която разполага с доброволци – лекари и психолози, които ще проведат обучителни курсове за жени от Ямболска област за ранна диагностика на болести на млечна жлеза.

Партньорите от Ротари клуб-Ямбол са убедени, че материалната база, с която разполага ямболската червенокръстка организация – учебни зали и техническо оборудване, също гарантират качествено провеждане на курсовете за жени, чиято цел е повишаване на знанията и уменията им да извършват самоизследване на млечна жлеза. Симулатор за самоизследване на млечна жлеза представя патологични формации, които включват бучки с различни размери, фиброаденоми, фиброкистични структури и кисти.
Дарението беше връчено в присъствието на Дистрикт гуверньора 2018-2019 на България, г-н Веселин Димитров и Заместник-председателя на БЧК, г-н Стойчо Стойчев, членовете на Ротари клуб-Ямбол, доброволци на Областния съвет на БЧК-Ямбол и щатни служители на БЧК.
Г-н Димитров приветства усилията на двете ямболски организации, в полза на ранно диагностициране на болести на млечната жлеза, ангажира се да сподели положителната практика сред членовете на Ротари клуб-България с цел мултиплициране на идеята.
Г-н Стойчев благодари за гласуваното доверие на партньорите и увери присъстващите, че червенокръстката организация ще реализира ефективно програмата за превенцията на заболяванията при жените и пое ангажимент да сподели иновативна практика в Национале съвет на БЧК.

Областен Секретариат на БЧК – Ямбол