БЧК и МТСП предоставиха съвместно хранителни пакети на трудно подвижни граждани

Български Червен кръст-Ямбол продължава предоставяне на храни на уязвими граждани в Област Ямбол в изпълнение на Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещи се лица.

Във връзка с реализиране на програмата на посещение в гр. Ямбол и гр. Стралджа бе            Султанка Петрова, зам.-министър на труда и социалната политика. Съвместно с инж. Митко Филипов, Директор на Секретариата на Обл. Съвет на БЧК-Ямбол и Илияна Гагова, представител на Агенция за социално подпомагане посетиха домовете на трудно подвижни правоимащи лица и им предоставиха хранителни пакети, които съдържат 16 вида продукти от първа необходимост-захар, олио, брашно, ориз, леща и др. Доброволци на БЧК-Ямбол и социални работници подпомагаха процеса. 

Посещенията по домовете в гр. Ямбол и гр. Стралджа бяха реализирани при строго спазване на всички въведени противоепидемични мерки.

Областен Секретариат на БЧК – Ямбол