БЧК започва предоставянето на нераздадените хранителни продукти от втори транш

В изпълнение на Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане по Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещи се лица, от 21.10.2016 г. БЧК започна поетапно раздаване на неразпределените хранителни продукти на 41 020 допълнително включени в програмата уязвими граждани. Раздаването ще продължи до 11.11.2016 г. и всички допълнително включени в списъците на Агенцията за социално подпомагане правоимащи лица ще получат по 13, 360 кг продукти – грах – 0,800 кг; гювеч – 0,800 кг; ориз – 4 кг; булгур – 0,500 кг; зрял фасул – 3 кг; пчелен мед – 0,500 кг; месна консерва – 0.480 кг; рибна консерва – 0,480 кг; лютеница – 1 кг; доматено пюре – 0,400 кг; бисквити – 0.400 кг и вафли – 1 кг.

В допълнителните списъци на АСП са включени следните категории граждани: 
• лица и семейства, които поради нисък доход или липса на доход не са в състояние да посрещнат свои основни жизнени потребности, в т. ч. и лица и семейства в тежка социална ситуация и с ниски доходи, които са получили еднократна помощ по реда на чл. 16 ППЗСП за задоволяване на инцидентно възникнали потребности; 
• лица и/или групи от лица, ползващи социални услуги по реда на ППЗСП – от резидентен тип или в общността. 

Раздаването се извършва от служители и доброволци на БЧК в обособени за целта пунктове, като всеки правоимащ, включен в допълнителните списъци, ще получава хранителните продукти срещу подпис и документ за самоличност. 

Оперативната програма се управлява от Агенцията за социлно подпомагане и се осъществява със съдействието на местните власти. 

 

 

 

Разпределение на лицата по общини, които имат право да получат помощи:

 

Община Бр. лица
1 Ямбол 604
2 Тунджа 31
3 Стралджа 65
4 Елхово 122
5 Болярово 27
  общо 849

%d0%b1%d1%87%d0%ba