БЧК започва предоставянето на нераздадените хранителни продукти от първи транш

В изпълнение на Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане по Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещи се лица, от 16 януари 2017 г. /понеделник/ БЧК – Ямбол започва поетапно раздаване на хранителни продукти.

Раздаването ще продължи до 20 март 2017г., всички правоимащи, включени в списъците на АСП, ще получат по 38,550 кг от 10 вида хранителни продукти – брашно – 10 кг; ориз – 6 кг; макаронени изделия – 3,500 кг; картофено пюре – 1,250; гювеч – 2,400 кг; компот – 1,600 кг; конфитюр – 2 кг; месна консерва – 1,800 кг; захар – 8 кг и вафли – 2 кг.

Право на хранително подпомагане имат:

  • лица, подпомагани с целева помощ за отопление през миналия  отоплителен сезон (2015-2016г.);
  • майки (осиновителки), които получават месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на една година по реда на чл. 8, ал. 1 ЗСПД;
  • лица и семейства, получили еднократна помощ за ученици, записани в първи клас по чл. 10а от ЗСПД;
  • лица и семейства, получили еднократни или месечни помощи, предназначени за превенция и реинтеграция и отглеждане на детето при близки и роднини и в приемни семейства по реда и условията на ППЗЗД;
  •  лица и семейства, инцидентно пострадали при бедствия и аварии при форсмажорни обстоятелства, подпомогнати с еднократна помощ по реда на чл. 16 от ППЗСП.

Раздаването ще се извърши от служители и доброволци на БЧК в обособени за целта пунктове, като всеки правоимащ, включен в списъците ще получава хранителните продукти срещу подпис и документ за самоличност. Раздаването на храни ще се  извършва във временен пункт, намиращ се в гр. Ямбол,  к-с „Хале” до бл. 9                                / многофункционална общинска сграда /, работно време на пункта от 10.00 ч. до 14.00 часа.

            Оперативната програма се управлява от Агенцията за социлно подпомагане и се осъществява със съдействието на местните власти.

Разпределение на лицата, които имат право да получат помощи по общини:

 

Община Бр. лица
1 Ямбол 2494
2 Тунджа 1319
3 Стралджа 1160
4 Елхово 1125
5 Болярово 308
  общо 6406