БЧК възобновява обученията по първа долекарска помощ за шофьори

ВАЖНО!!
Български Червен кръст – Ямбол възобновява процесът по обучение на кандидатите за водачи на МПС по първа долекарска помощ. За тази цел, организацията е създала всички предпоставки за гарантиране безопасността, както на курсистите, така също и на преподавателите и служителите.
За допълнителна информация и записване: 046/ 66 44 24.
Кандидатите за курс могат да се запишат и извършат плащане и чрез онлайн системата на БЧК: https://firstaid.redcross.bg/