Брошура с мерките за превенция на новия коронавирус

   Община Ямбол издаде информационна брошура, в която са описани мерките за превенция на новия коронавирус, както и телефонни номера за връзка с Домашен социален патронаж и РЗИ.
  Разпространяването е безплатно и започва в понеделник.
До момента в Ямбол няма регистриран случай на коронавирус, но отново се обръщаме към вас – бъдете отговорни!