Брифинг на областния управител

На брифинг областния управител Георги Чалъков оцени преминалите парламентарни избори в област Ямбол, като „преминали в много добър порядък, при добри условия и организация, без регистрирани съществени нарушения“. Той се обърна към новоизбраните народни представители от ямболски избирателен район с призива да работят в полза на област Ямбол.

Областният управител информира, че проектът на Областна администрация Ямбол по Програма ТГС България – Турция не е подписан и няма да бъде реализиран, поради неосигурено финансиране от страна на Министерски съвет.

По време на брифинга областният управител презентира предстояща втора среща между общините, представители на браншовите организации на пчеларите, Областна дирекция по безопасност на храните, областна дирекция земеделие и представители на земеделските производители. На първата от срещите част от общините не присъстваха, както и земеделски производители. Пред областния управител на първата среща пчелари са алармирали за проблеми с третирането на площите с препарати за растителна защита, при което се унищожават цели пчелни кошери. Според областния управител режимът на действие е ясно нормативно разписан, правилата са много ясно, липсва координация между кметове на населени места, земеделски производители и пчелари.