Брачност и бракоразводност в област Ямбол през 2016 година

Юридическите бракове, регистрирани през 2016 г. в област Ямбол, са 430.

Коефициентът на брачност през 2016 г. в област Ямбол е 3.5‰, като спрямо 2015 г. той се увеличава с 0.3 промилни пункта.

По общини най-малко бракове са сключени в община Тунджа (2.4‰), следват общините Елхово (2.6‰), Стралджа (2.6‰) и Болярово (3.2‰). Най-висок е коефициентът на брачност в община Ямбол – 4.2‰.

През 2016 г. в област Ямбол най-голям е броят на сключените бракове във възрастовата група от 25 до 29 години при мъжете – 125, а при жените – 128.

По показателя „предишно семейно положение при сключване на брака”, най-голям е броят на неженените мъже – 376, следван от разведените – 47. При жените също най-голям е броят на неомъжените – 384, следван от броя на разведените – 44.

По поредност на брака най-голям е броят на мъжете сключили първи брак – 376, мъжете с втори брак са 43, а с трети и следващ – 3. По същия показател сключилите първи брак жени са 384, жените с втори брак – 45.

Броят на разводите през 2016 г. е 187.

Коефициентът на бракоразводност е 1.5 и се увеличава с 0.1 промилни пункта през 2016 г. в сравнение с предходната година.

По общини коефициентът на бракоразводност е по-нисък в общините Стралджа (0.8‰), Болярово (1.3‰) и Тунджа (1.3‰). Община Елхово е с коефициент на  бракоразводност, равен на средния за областта (1.5‰) и с най-висок коефициент е община Ямбол 1.7‰.

През 2016 г. в област Ямбол най-голям е броят на прекратените бракове във възрастовата група от 40 до 49 години – при мъжете – 86, а при жените – 59.