Брачност и бракоразводност в област Ямбол през 2020 година

Бракове

През 2020 г. в област Ямбол са регистрирани 355 юридически брака – със 167 по-малко спрямо предходната година, а коефициентът на брачност[1] е 3.0‰. От всички регистрирани бракове 71.8% (255) са сред населението в градовете. В селата са сключени 100 брака.

Най-много са сключените граждански бракове при жените, съответно 65.4%, във възрастта от 20 до 34 години, а при мъжете, във възрастта от 25 до 34 години – 49.3%.

За 88.2% от мъжете и 85.9% от жените, сключили граждански брак през 2020 г., той е бил първи.

По показателя „предишно семейно положение при сключване на брака”, най-голям е броят на неженените мъже – 313, следван от разведените – 34. При жените също най-голям е броят на неомъжените – 305, следван от броя на разведените – 46.

 

 

През 2020 г. разводите в област Ямбол са 138, като спрямо 2019 г. броят им се намалява с 27.0%. От всички прекратени бракове 77.5% се отнасят за населението в градовете.

Разводът не е бил първи за 7.2% от мъжете и жените, разтрогнали своите бракове през 2020 година.

Най-голям е делът на разводите при мъжете (34.8%) и жените (31.9%) във възрастовата група от 40 до 49 години.

 

Иванка Чонгарова

Старши експерт

Отдел „Статистически изследвания – Ямбол”

Териториално статистическо бюро – Югоизток