Бракове и разводи през 2017 – статистика

Бракове

През 2017 г. в област Ямбол са регистрирани 426 юридическите брака, а коефициентът на брачност1 е 3.5‰.  Близо 80% от всички регистрирани бракове (334) са сред населението в градовете.

През 2017 г. средната възраст при сключване на първи брак за мъжете и жените е съответно 31.2 и 28.0 години. Сключилите брак през 2017 г. във възрастовата група 25 – 34 години са 54.5% за мъжете и 51.6% за жените. За 87.6% от мъжете и 89.9% от жените, сключили граждански брак през 2017 г., той е бил първи.

Разводи

Броят на разводите през 2017 г. е 163, или с 24 по-малко спрямо 2016 година. От всички прекратени бракове 76.7% се отнасят за населението в градовете.

Разводът не е бил първи за 10.4% от мъжете и 12.9% от жените, разтрогнали своите бракове през 2017 година.

Най-голям е делът на разводите при мъжете (38.0%) и жените (27.6%) във възрастовата група 40-49 години.

През 2017 г. средната възраст при прекратяване на брака за мъжете и жените е съответно 44.4 и 41.2 години.

Стела Ненова – Вангелова

главен експерт

Отдел СИ – Ямбол

ТСБ – Югоизток