Близо 500 лева целева помощ за отопление през новия зимен сезон

Близо 500лв. целева помощ за отопление ще полумат нуждаещите се за предстоящия зимен сезон. Размерът е увеличен с 30лв. спрямо миналата година. Помощта се отпуска за пет месеца – от 1 ноември до 31 март.

Приемането на заявления-декларации на правоимащи за помощи за отопление през предстоящия сезон 2020-2021 г. вече започна. Документите се подават в дирекция „Социално подпомагане“. Крайният срок за приемането им е 31 октомври.
В дирекцията от 1 юли се приемат и молби за еднократна помощ на първолаци на стойност 250 лв. Изискването е средномесечният доход на член от семейството за предходните 12 месеца да не надвишава 450 лв. Крайният срок за подаването на тези документи е 15 октомври.
Приемат се в „Социално подпомагане“ и молби за еднократна помощ на осмокласници, като размерът на тази помощ предстои да бъде уточнен от държавните органи.