Благоустрояването в Ямбол продължава

И през есента продължават ремонтите на уличната мрежа в община Ямбол. Дейностите по благоустрояването на града включват освен обновяване на пътни артерии, ремонт на тротоари и изграждане на нови паркинги.

             В ход е основният ремонт на улица ул. „Матвей Вълев” от кръстовището с ул. „Малко Търново“ до кръстовището с ул. „Ямболска комуна“. Дейностите по ремонта са разделени на три етапа. Първият етап обхваща рехабилитация на локалното платно, като същевременно ще бъдат изградени 73 паркоместа, ще бъдат обособени зони за отдих и тротоарна настилка между паркоместата. При втория етап ще бъде възстановена тротоарната настилка вляво от локалното платно, а при третия етап ще бъде рехабилитирана паважната настилка.  

            Пред приключване е основният ремонт на паркинга на ул. „Браила“. Паркингът с 52 паркоместа ще бъде преасфалтиран, подменена е вече тротоарната настилка с поставянето на унипаваж. Обособени са нови паркоместа на мястото на бившия Френски културно-информационен център. Поставено е ново улично осветление в района. 

            Нов паркинг бе изграден и пред бл. 60 в к-с „Граф Игнатиев“, а на ул. „Александър Стамболийски“ бе извършен текущ ремонт на паважната настилка.

ul-m-vulev-2 ul-braila