Благотворителна кампания за децата на община „Тунджа“

Предвид мерките за ограничаване на разпространението на COVID-19, община „Тунджа“ няма да проведе традиционния Коледен благорворителен бал в подкрепа на деца, ученици и студенти със здравословни проблеми, с високи постижения в образованието, изкуството и спорта. Във времето до Рождество Христово община „Тунджа“ разгръща мащабна благотворителна кампания със същите цели. Те ще бъдат организирани от читалища, училища и детски градини.