Благотворителна кампания в помощ на осмокласничка

УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ПГПЧЕ „ВАСИЛ КАРАГЬОЗОВ”-ЯМБОЛ
ОБЩЕСТВЕНЯТ СЪВЕТ НА ПГПЧЕ „ВАСИЛ КАРАГЬОЗОВ” – ЯМБОЛ
УЧЕНИЧЕСКИЯТ СЪВЕТ НА ПГПЧЕ „ВАСИЛ КАРАГЬОЗОВ” – ЯМБОЛ
                                ОБЯВЯВАТ

БЛАГОТВОРИТЕЛНА АКЦИЯ „ДА ПОМОГНЕМ НА ДОБРИНКА”

ДОБРИНКА НИКОЛАЕВА КОЛЕВА Е НА 15 ГОДИНИ, УЧЕНИЧКА Е В 8. КЛАС НА ПГПЧЕ „ВАСИЛ КАРАГЬОЗОВ” – ЯМБОЛ. ПОВЕЧЕ ОТ 6 МЕСЕЦА Е НА ЛЕЧЕНИЕ В КЛИНИКА ЗА ДЕТСКА КЛИНИЧНА ХЕМАТОЛОГИЯ И ОНКОЛОГИЯ, УМБАЛ „ЦАРИЦА ЙОАНА – ИСУЛ” – СОФИЯ С ДИАГНОЗА „ОСТРА ЛИМФОБЛАСТНА ЛЕВКЕМИЯ – ПРОКУРСОРНА В-КЛЕТЪЧНА, ВИСОК РИСК”. НЕОБХОДИМО Е ЛЕЧЕНИЕТО ДА БЪДЕ ПРОДЪЛЖЕНО В ГЕРМАНИЯ, ЗА КОЕТО СА НУЖНИ 250000 ЕВРО – СРЕДСТВА, НЕПОСИЛНИ ЗА СЕМЕЙСТВОТО НА ДОБРИНКА.
ПРИЗОВАВАМЕ ВСИЧКИ ХОРА, КОИТО МОГАТ ДА ПОМОГНАТ ЗА НАБИРАНЕТО НА НЕОБХОДИМИТЕ СРЕДСТВА ЗА ЛЕЧЕНИЕТО НА ДОБРИНКА, ДА СЕ ВКЛЮЧАТ В БЛАГОТВОРИТЕЛНАТА АКЦИЯ.
РОДИТЕЛИТЕ НА ДОБРИНКА СА РЕГИСТРИРАЛИ НАБИРАТЕЛНА СМЕТКА: BIC: STSABGSF IBAN:BG61STSA93000011784104, БАНКА ДСК – ЕАД, ТИТУЛЯР НА СМЕТКАТА: НИКОЛАЙ РАДЕВ КОЛЕВ

ЙОРДАН МИЛКОВ – ДИРЕКТОР

СНЕЖАНА ЕНЧЕВА – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО
МИТКО ЙОРДАНОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ
КРЕМЕНА ТОДОРОВА – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УЧЕНИЧЕСКИ СЪВЕТ