Благотворителен базар на млади доброволци

Във връзка с реализиране на основните насоки за работа на БМЧК през 2016г., а именно подпомагане на социално уязвими деца от обществото, БМЧК – Ямбол проведе Коледен благотворителен базар. По време на базара се разпродаваха ръчно изработени картички от доброволците на БМЧК и сувенири.

Събраните средства в касичката на БЧК са в размер на 733,77 лв. и ще бъдат предоставени на социално уязвими деца за задоволяване на основни техни потребности чрез Фонд „Милосърдие” към БЧК. Фонда е създаден през 1989 г. с Постановление №46 на Министерски съвет.

Специалист: Г. Георгиева