Благодарствено писмо

 През изминалите три месеца в подписката за свикване на местен референдум за Област Ямбол бяха събрани общо над 19 000 подписа. Гражданите на областта изразиха силно своята подкрепа и желание да бъдат допитани за взетите решения относно създаването на центрове за нелегални мигранти, както и да бъдат създавани референдуми преди вземането на други решения, засягащи пряко техният мир и сигурност в собствената им Родина.


През тези три месеца ИК за Местен референдум направи няколко разяснителни кампании с гражданите в петте общини, както и инициативи за събиране на подписи. Във всички инициативи пряко участие взеха будни граждани на област Ямбол предложили своята подкрепа безвъзмездно, с чисто сърце и душа. Силна подкрепа получихме от много дружества, предприятия, фирми, магазини, други търговски обекти и техните собственици изрязяващи открито своята гражданска позиция и поставили бланки на видимо място в техните обекти, макар това да им коства загуби в бизнеса поради една или друга причина.
ИК за Местен референдум – област Ямбол отправя
Огромни и искрени благодарности към всички граждани поставили своят подпис и застанали със своето име в подкрепа на подписката за свикване на местен референдум и към всички тези, които не успяха да го направят, към всички дружества, търговски обекти и техните собственици за поетите ангажименти и инициативи за събиране на подписи и поставяне на бланки в техните обекти, към всички взели при сърце общата ни кауза и участвали във всяка наша инициатива за събиране на подписи и срещи с гражданите в областта.
Без Вас, Вашите усилия и подкрепа каузата ни щеше да бъде загубена.
Заедно можем да се чувстваме силни и непобедими!
Благодарим Ви!
С Уважение и поклон пред всички Вас:
Калоян Желязков, Цветан Ревански, Ирина Георгиева, Димитър Богословов