Благодарим Ви, дарители!

Броени дни остават до Новата 2024 година, която ще посрещнем с надежда за по-доброто бъдеще, което предстои за младото поколение на общината.

Тази надежда дадохте Вие, дарителите на Благотворителния бал!

Дори и след края на вълнуващата нощ, събрала сумата от 100 000 лева,  продължават да постъпват дарения и вече надхвърлят 105 000 лева.

 С тези средства ще бъдат подкрепени деца, ученици, студенти и младежи от Община „Тунджа“ с отличен успех, високи постижения в областта на изкуствата и спорта, с трайни увреждания, с инцидентно възникнали сериозни здравословни проблеми или в неравностойно социално положение.

Тези средства ще им дадат възможност да развиват талантите си, ще проправят път към новите им успехи и ще сбъднат нечии съкровени желания за по-добро здраве.

Благодарим Ви за съпричастността и щедростта!

 

Мирослав Иванов

„Странджата БГ“

Валентин Ревански

„Ултрабилд“

Тодор Налбантов

„Лидер Агро“

Пламен Петров

„Марк-1“

Христо Иванов

„Елтър“

Красимир Трънков

„Биосим“

Павлин Петров

ЕТ „Веско“

Неда Карска

ЕТ „Стожер“

Милен Проданов

„АЛЛП Билдинг“

Михаил Тодоров

„Имсти“

Георги Шевкенов

„Свои-2000“

Пламен Панчев

„Хегра“

Стоян Маринов

Кооперация „Тракия“

Михаил Папашимов

„Стоян Агро“

Денис Алексиев

„Кронос Агрохолдинг“

Семейство Левкови

„Агрозем“

Петя Златева

Потребители на социални услуги

„Пеликан Агро“

„Соларпро Технолоджи“

„Пеликан инвест“

„Технострой инженеринг“

Основно училище „Св.Св. Кирил и Методий“, с. Веселиново

Обединено училище „Васил Левски“, с. Тенево

Съюз на зърнопроизводителите от област Ямбол