БКЧ – Ямбол домакин на двудневно обучение

    Областния Секретариат на БЧК-Ямбол бе домакин на двудневно обучение по тема „Защита на личните данни“, водещ бе г-н Веселин Стойчев,  длъжностното лице по защита на данните в БЧК. Обучението бе открито от инж. Митко Филипов, Директор на Секретариата на ОС на БЧК-Ямбол, който приветства участниците, след което им даде възможност сами да се представят. В обучението участваха г-жа Виолета Радева, Директор на Секретариата на ОС на БЧК-Бургас, г-жа Минка Мечеринкова, Директор на Секретариата на ОС на БЧК-Хасково, г-жа Моника Сярова, Директор на Секретариата на ОС на БЧК-Сливен, г-жа Жана Чакърова, Директор на Секретариата на ОС на БЧК-Кърджали, г-н Стефан Стойчев, Директор на Секретариата на ОС на БЧК-Габрово, г-н Димитър Русев, Директор на Секретариата на ОС на БЧК-В.Търново, представител от ОС на БЧК-Ст. Загора, счетоводители и щатни специалисти от съответните области.

            Г-н Стойчев запозна участниците с Основни характеристики и изисквания на Регламент на Европейския парламент и на съвета относно защитата на физическите лица, Приложение на GDPR на практика в системата на БЧК, Методи и модели за защита на данните, Екип за реакция при нарушение на сигурността на личните данни, Законосъобразност на обработката на лични данни в трудовото правоотношение, Съхранение и унищожаване на лични данни, Номенклатурата на делата, като част от системата за унищожаване на лични данни, Събиране и съхраняване на лични данни в системата на БЧК и др.

            През втория ден участниците имаха възможност да работят по групи и да приложат на практика, наученото. Всяка група имаше казус „реакция при пробив в сигурността на личните данни в системата на БЧК“, който трябваше да реши и представи пред участниците. По време на груповата работа бяха обсъдени и уведомления за поверителност, които се използват в системата на БЧК.  

                        Областен Секретариат на БЧК – Ямбол