Библиотекарски обмен

   Библиотекарите от РГ „Г.С.Раковски“ гостуваха на колегите си от бургаската РБ“П.К.Яворов“  по проект „БИБЛИОТЕЧНАТА ПРОФЕСИЯ В ДИГИТАЛНАТА ЕРА: НОВИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЧРЕЗ ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДКРЕПА НА БИБЛИОТЕЧНИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ ОТ ЯМБОЛСКА ОБЛАСТ. НОВИ ПЕРСПЕКТИВИ ЗА ИНФОРМАЦИОНЕН ДИАЛОГ С ЧИТАТЕЛИТЕ ОТ ВСИЧКИ ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ В БИБЛИОТЕКИТЕ „.   Библиотекарите разгледаха новопостроената, модерна сграда и участваха в дискусия на тема: „Библиотеките в дигиталната ера: нови предизвикателства и нови възможности за информационен обмен и обслужване на читателите.” Освен богатият фонд и отличната материална база, силно впечатление оставиха модерните книгохранилища и интерактивните занимания в детски отдел, с които разполагат колегите им от Бургас.