Без Синя зона и училище в деня на Ямбол

Във връзка с честването Деня на Ямбол, на 28 май – понеделник, 
паркирането в обхвата на Синята зона е освободено от заплащане на такси. 
Със заповед на кмета 28 май е обявен за неучебен ден във всички училища 
в града, с изключение на професионалните гимназии, в които се провеждат 
предварително планирани практически изпити.

Пресцентър на община Ямбол