„Без омраза“

Във връзка с отбелязването на 16 ноември – Международен ден на толерантността, Основно училище „Св. Паисий Хилендарски“ с. Роза участва в инициативата „Платформа за толерантност“. За втора поредна година мотото бе „Без омраза“. Решихме това да стане по нетрадиционен и интересен за децата начин, а не просто чрез една презентация. Учениците от 1 до 7 клас бяха включени под формата на ролеви игри, казуси и други методи от неформалното образование. Накрая, всички имаха възможност да се снимат с огромното сърце – символ на толерантността и добротата.

Предоставените материали от МКБППМН при община Тунджа стимулираха учениците за  толерантно поведение и държание. „Без омраза“ не е кампания, а КАУЗА!

 

Иван Ангелов  – психолог

ОУ „Св. Паисий Хилендарски“, с. Роза