Без воде днес

13.09.2021г.

Поради отстраняване на аварии е възможно временно прекъсване на водоснабдяването в следните населени места:

За гр.Ямбол:

– ул.“Акация“№ 2 ;

– жк „Бенковски“ бл.8 вх. „В“;

За канализация:

– ул.“Богомил“ № 11, № 11-А;


За Община Тунджа:

– с.Хаджидимитрово, с. Коневец, с.Ханово ;

За община Елхово:

– с. Лесово, с.Гранитово, с.Чернозем, с.Маломирово;

– ул.“ Велико Търново“ ;

За община Стралджа:

– ул.“Иван Козарев“ , с.Люлин;

За район Болярово:

– с.Мамарчево;
Телефон за контакти: 046/662323 – оператор център обаждания.