Без вода днес

18.01.2022г.

Поради отстраняване на аварии е възможно временно прекъсване на водоснабдяването в следните населени места:


За гр.Ямбол:

– ул.“ Бузлуджа“ № 21;

– ул.“Кичево“ № 43;

За район Тунджа:

– група“Бакаджика“ , с.Симеоново;

За район Елхово:

– с.Бояново, с.Малък Манастир, с.Жребино;

За район Стралджа:

– с.Джинот;

За район Болярово:

– с.Стефан Караджово;

Телефон за контакти: 046/662323 – оператор център обаждания.