Без вода днес

08.01.2020г. 

Поради отстраняване на аварии е възможно временно прекъсване на водоснабдяването в следните населени места:

за гр.Ямбол: 
– ж-к.“Христо Ботев“ -„Сакарела“ 
Община Тунджа: 
– с. Победа;

За информация: 046/662323 (денонощен) – дежурен диспечер.