Без вода днес

21.10.2021г.

Поради отстраняване на аварии е възможно временно прекъсване на водоснабдяването в следните населени места:

За гр.Ямбол:

– Тласкател с.Кабиле ;

– ул.“Бузлуджа “ – МГ“Атанас Радев“ ;

За община Тунджа:

– с.Кукорево, ул.“Иван Вазов“№ 42;

– с.Стара река, с.Златари, с.Бояджик, с.Овчи Кладенец;


За район Елхово:

– с.Мелница;

– с.Малък Манастир;

– За район Болярово

– с.Крайново;


Плановото спиране на водата в гр.Елхово е насрочено за 8:30 ч., на 21.10.2021 г., като очакваната продължителност е 8 часа. Без вода ще останат ул. „Цар Симеон, ул. Георги Сава Раковски, ул. Индже Войвода, ул. Георги Попов, улица ул. Иван Тенев (от кръстовището с ул. Г. Бенковски до кръстовището с ул. Ангел Кънчев), ул. Бенковски(от кръстовището с ул. Кирил и Методий до кръстовището с ул. П.Р.Славейков)Телефон за контакти: 046/662323 – оператор център обаждания.