Без вода днес

20.08.2020г.

Поради отстраняване на аварии е възможно временно прекъсване на водоснабдяването в следните населени места:

За гр.Ямбол:

– ул. „Тракия“ №16 – временно преустановено водоподаване към улиците от кв. „Аврен“, жк „Зорница“ бл.4, бл.5 и бл.6;

За община Тунджа: с. Кукорево, с. Стара река, с. Чаран, с. Симеоново, с. Бояджик, с. Миладиновци, с. Крумово;

За община Стралджа – с. Люлин;

За община Елхово – с. Маломирово, с. Бояново, с. Изгрев

За община Болярово – с Ружица, гр. Болярово ул. „Девети Септември“ – между сградата на общината и пощата

Поради натрупани задължения към дружеството ще бъде прекъснато водоподаването към:
– гр. Ямбол ул. „Георги Кондолов“ №5, №7, №9, №13, №16, №17А, №19, №20, №23, №27, №31, №33, №41, №45, №47