Без вода днес

08.10.2021г.

Поради отстраняване на аварии е възможно временно прекъсване на водоснабдяването в следните населени места:

За гр.Ямбол:

За Община Тунджа:

– с.Стара река, с.Дряново, с.Бояджик;

За община Елхово:

– с.Мелница, с.Чернозем, с.Раздел ;

Община Стралджа:

– с.Лозенец;

– с.Атолово;

– с.Воденичане;


Телефон за контакти: 046/662323 – оператор център обаждания.