Без вода днес

07.10.2021г.

Поради отстраняване на аварии е възможно временно прекъсване на водоснабдяването в следните населени места:

За гр.Ямбол:

– ж-к.“КОС“ №16 ;

– ж-к.“Зорница“ № 8;


За Община Тунджа:

– група „Бакаджик“с.Ханово, с.Миладиновци;

За община Елхово:

– гр.Елхово, ул.“Мургаш“ №7;

– с.Мелница, с.Чернозем, с.Раздел ;

Община Стралджа:

– с.Саранско;

– с.Войника;

– с.Каменец;

– с.Тамарино;


Телефон за контакти: 046/662323 – оператор център обаждания.