Без вода днес

06.10.2021г.

Поради отстраняване на аварии е възможно временно прекъсване на водоснабдяването в следните населени места:

За гр.Ямбол:

– ж-к.“Зорница“ бл.1, бл.8 ;

– ул.“Твърдица“ № 10;


За Община Тунджа:

– с.Ханово, с.Симеоново, с.Асеново;

За община Елхово:

– Водопровод Малко Шарково, с.Гранитово;

Община Стралджа – НВ с.Зимница;


Поради изпълнение на Договор, рег.№ ПР-Д-7/ 24.07.2020г. ”Инженеринг (проектиране , строителство и авторски надзор) за реконструкция за и разширение на вътрешна водопроводно и канализационна мрежа на гр.Елхово” на 06.10. 2021г от 8.30ч. , ще има планово спиране на водоподаването в гр.Елхово


– ул.”Пирот ” -кл.65

– ул.”Охрид ” -кл.19

– ул.”13-ти март „ – кл.61


Телефон за контакти: 046/662323 – оператор център обаждания.