Без вода днес

04.10.2021г.

Поради отстраняване на аварии е възможно временно прекъсване на водоснабдяването в следните населени места:

За гр.Ямбол:

– бул“Европа“ – „Язаки България” ЕООД, бензиностанция „Петрол“;


За Община Тунджа:

– с.Каравелово, с.Търново, с.Роза, с.Ботево, с.Миладиновци;

За община Елхово:

– гр.Елхово,ул.“Иван Шишман“, ул.“Иван Николаев“ , ул.“Пирот“ № 15,

ул.“Самуил“ № 10 ;

– с.Лесово, с.Чернозем,

– с. Бояново, с.Кирилово;

Община Стралджа – с.Иречеково, с.Зимница;


Телефон за контакти: 046/662323 – оператор център обаждания.