Без вода днес

30.09.2021г.

Поради отстраняване на аварии е възможно временно прекъсване на водоснабдяването в следните населени места:

За гр.Ямбол:

– ул.“Антим“ № 1, 20-А ;

– ПС „Ормана“ ;


За Община Тунджа:

– с.Драма, с. Миладиновци, с.Роза, с. Ботево;

За община Елхово:

– гр.Елхово, пресечката на ул.“Вардар“ и ул.“Хан Аспарух“ ;

– с. Вълчи Кладенец, с.Бояново, с.Жребино ;

За община Стралджа:

– с. Тамарино;

За община Болярово:

– с. Попово, с. Малко Шарково,с. Голямо Шарково;


Телефон за контакти: 046/662323 – оператор център обаждания.