Без вода днес

28.09.2021г.

Поради отстраняване на аварии е възможно временно прекъсване на водоснабдяването в следните населени места:

За гр.Ямбол:

– ул.“Ямболен“ – Ж.П. Прелез;
/Всички потребители от Топливо в посока Роза/

– ул.“Капитан Петко №35;
/Всички потребители от ул.“Акация“ и ул. „Драва“/


За Община Тунджа:

– с.Сламино, с. Чарган, с.Болярско, с. Завой;

За община Елхово:

– гр.Елхово, ул.“Булаир“ №3;

– с. Лесово, с. Мелница, с. Малък Манастир, с. Трънково;

За община Стралджа:

– с. Тамарино;

За община Болярово:

– с. Попово, с. Малко Шарково,с. Голямо Шарково;