Без вода днес

20.09.2021г.

Поради отстраняване на аварии е възможно временно прекъсване на водоснабдяването в следните населени места:

За гр.Ямбол:

– ПС Ормана;

– ул“Ангел Кънчев“№ 23;


За Община Тунджа:

– група „Бакаджик“ с.Могила, с.Челник ;

За община Елхово:

– с. Маломирово, с.Чернозем, с.Добрич;

– гр.Елхово, ул“Камчия“ ;


За община Стралджа:

– ул.“Хемус“;

– с.Чарда;

За община Болярово

– Помпена станция Дъбово