Без вода днес

17.09.2021г.

Поради отстраняване на аварии е възможно временно прекъсване на водоснабдяването в следните населени места:

За гр.Ямбол:

– жк.“Диана“№6 ;

– ул.“Гали Поле“;

– ул“Ксанти“


За Община Тунджа:

– с.Кабиле, с.Миладиновци, с.Калчево, с.Победа, с.Окоп, с.Ханово ;

За община Елхово:

– с. Малък Манастир, с.Лалково, с.Гранитово, с.Добрич;

– гр.Елхово, ул“Цар Освободител“№6;


За община Стралджа:

– с.Иречеково

За община Болярово

– Помпена станция Дъбово