Без вода днес

15.09.2021г.

Поради отстраняване на аварии е възможно временно прекъсване на водоснабдяването в следните населени места:

За гр.Ямбол:

– Градски парк – ресторант „Златен рог“ и Тенис кортове;

– Тласкател „Кабиле“;

– ул.“Сокол“ № 5;


За Община Тунджа:

– с.Окоп, група“Бакаджик“3, с.Бояджик ;

За община Елхово:

– ул.“Булаир“;

– ул.“Камчия“ ;

– ул.“Хан Аспарух“ ;

– с. Мелница, с.Раздел, с.Добрич, с.Чернозем;


За община Стралджа:

– с.Александрово, с.Правдино ;

За район Болярово:

– с.Голямо Крушево , с.Стефан Караджово;
Телефон за контакти: 046/662323 – оператор център обаждания.