Без вода днес

11.08.21г.

Поради отстраняване на аварии е възможно временно прекъсване на водоснабдяването в следните населени места:

За гр.Ямбол:

– Поделение Кабиле/Бадемите

– ул.“Малко Търново“ 24

– ул.“Кабиле“ №38 В


За Община Тунджа: с. Робово; с.Каравелово, с.Кукорево, с.Симеоново,
с. Асеново, с. Бояджик, с. Овчи Кладенец

За Община Елхово: с. Бояново, с.Маломирово, с.Воден водопровода;

За Община Стралжа: гр.Стралджа, с.Воденичане, с. Лозенец, с.Атолово;