Без вода днес

18.05.2021

Поради отстраняване на аварии е възможно временно прекъсване на водоснабдяването в следните населени места:

За гр.Ямбол:

– ул“ Илинден“ № 23

– ж-к.“Диана“ 66- Обръщател Кукорево


За район Тунджа:

– с.Калчево;

– с.Коневец;

– с.Завой;

За район Елхово:

– ул.“Беласица“;

Поради изпълнение на Договор, рег.№ ПР-Д-7/ 24.07.2020г. ”Инженеринг (проектиране , строителство и авторски надзор) за реконструкция на външен водопровод „Воден-Елхово” в участък от с. Златиница до напорен резервоар – гр.Елхово „ на 18.05.2021г от 9.00ч. , ще има планово спиране на водоподаването в с. Добрич.Телефон за контакти: 046/662323 – оператор център обаждания.