Без вода днес

09.03.2021

Поради отстраняване на аварии е възможно временно прекъсване на водоснабдяването в следните населени места:

За гр.Ямбол

– ул.“Петко войвода“ №26;

– ул.“Ангел Кънчев“ № 19 ;


За район Тунджа:

– с.Скалица, с.Дряново, ;


За район Стралджа:

– с.Саранско,с.Войника, с.Тамарино, с.Каменец;