Без вода днес

08.10.2020

Поради отстраняване на аварии е възможно временно прекъсване на водоснабдяването в следните населени места:

За община Тунджа: с.Робово, с.Калчево, с.Коневец, с.Миладиновци, с.Овчи Кладенец, с.Скалица;

За район Стралджа -с.Правдино.